สถานการณ์ปัญหาที่ ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่

สถานการณ์ปัญหา

กล้วย                               มะขาม

คุณคือ นักศึกษาสังเกตการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษามีรายวิชา การสังเกตการสอน จำนวน 3 หน่วยกิต ให้นักศึกษาได้ไปสังเกตการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาและได้ทำการสังเกตการสอนในสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  พอดี มีอาจารย์รายวิชา วิทยาศาสตร์ ลาป่วยหนึ่งท่าน  ผู้อำนวยการของ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาได้เล็งเห็นแล้วว่า นักศึกษาที่สังเกตการสอนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึง ให้ทดลองสอนในหัวข้อ “ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่”

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนจะมีวิธีการสอนอย่างไร

ภารกิจ

1. ถ้าคุณเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนจะมีแนวการสอนอย่างไร เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่าง

2. วิเคราะห์สื่อการสอนว่ามีความเหมาะสมกับนักศึกษาสังเกตการสอนหรือไม่  อย่างไร

3.  ถ้าคุณเป็นนักศึกษาสังเกตการสอน จะยอมรับหรือปฏิเสธ ที่จะสอนในหัวข้อ “ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่” เนื่องจากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่จะสอน นักศึกษาท่านนี้ควรปฏิบัติอย่างไร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: